Legalitas

(actualizado 15 de setembro de 2022)

Currículum Latín-4ESO – 15 setembro de 2022

Currículum Latín1 e Latín2 BAC – 15/09/2022

Currículum GREGO1-GREGO2 BAC – 15/09/2022

Currículum CULT.CLÁSICA 3-4 ESO – 15/09/2022DCB (Lomce 2015)

Deseño Curricular Base Latín

Deseño Curricular Base Grego

Deseño Curricular Base Cultura Cl´ásica

Instrucións DCB (dog 29/07/2015)


Dog 31 xaneiro 2022: convocatoria oposicións de latín


Temario de latín (BOE 21/09/1993)

Rúbrica para avaliación de textos e tema:

Cálculo da nota final do Concurso – Oposición